De vraag

Vervaardig binnen een zeer korte tijdsperiode het BidBook en hieraan gerelateerde communicatiemiddelen zodat het aanbieden van onze bidding bij de FIFA éénduidig herkenbaar is in de media.

Onze oplossing

Door strak projectmanagement en een intensieve samenwerking met andere betrokkenen hebben wij met een dedicated projectteam en wat overwerk dit fantastische boek op de pers gekregen. Naast het gedrukte boek is er voor de FIFA leden in een beveiligde omgeving ook een online boek aangeboden.